Đầu tư xây dựng, bàn giao và quản lý các công trình hạ tầng xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở(06/07/2021)

Ngày 06/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2561/BXD-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc đầu tư xây dựng, bàn giao và quản lý các công trình hạ tầng xã hội thuộc dự án phát triển nhà ở.

Tìm theo ngày :