Giải đáp một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ(01/07/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4569/SXD-TT ngày 29/5/2024 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :