Thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành, bảo trì tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên(17/07/2024)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3737/UBND-DA ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành, bảo trì tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Tìm theo ngày :