Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai(12/10/2023)

Ngày 12/10/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 298/CNĐKTN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai.

Tìm theo ngày :