Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng(14/07/2006)

Ngày 07/7/2006 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 1012/QĐ-BXD Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng.

Tìm theo ngày :