Khởi công và ngăn sông Thuỷ điện Sơn La: Vận hội phát triển mới cho Tây Bắc(07/12/2005)

Chính phủ sẽ thưởng cho các đơn vị nếu phát điện sớm Ngày 2/12, lễ khởi công và ngăn sông Đà công trình thuỷ điện Sơn La đã diễn ra tại xã ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã nhấn nút phát lệnh khởi công và ngăn sông công trình vào lúc 9 giờ 44 phút.

Tìm theo ngày :