Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam(07/07/2006)

Ngày 06/7/2006 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 1002/QĐ-BXD Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam, mã số LAS-XD 431, địa chỉ: Km9+400 Đường Láng Hoà Lạc.

Tìm theo ngày :