Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GPS và máy toàn đạc điện tử để quan trắc và đánh giá chuyển dịch ngang của các công trình " Mã số RD 07-02(15/09/2006)

Ngày 14/9/2006, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GPS và máy toàn đạc điện tử để quan trắc và đánh giá chuyển dịch ngang của các công trình " Mã số RD 07-02 do TS Ngô Văn Hợi thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng làm chủ trì đề tài.

Tìm theo ngày :