Trường CNKT Việt Xô – Sông Đà: Khai giảng khoá 212005 - 2007(10/11/2005)

Ngày 2/11, Trường CNKT Việt Xô – Sông Đà TCty Sông Đà đã tổ chức lễ khai giảng khoá 21 năm học 2005 - 2007.

Tìm theo ngày :