Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng(20/12/2022)

Ngày 20/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhằm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1469/QĐ-BXD ngày 31/12/2021. Được sự phân công của lãnh đạo Bộ Xây dựng, bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì Hội nghị.

<<1...4567...809>>
Tìm theo ngày :