Hợp tác song phương thành lập Trung tâm hợp tác Việt Hàn về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng(16/02/2023)

Ngày 15/2/2023, tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông Hàn Quốc tổ chức hội nghị hợp tác song phương năm 2023 thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng. Tham dự hội nghị, về phía Hàn Quốc có đại diện Viện Kỹ thuật công trình và Công nghệ xây dựng Hàn Quốc (KICT), Viện Nghiên cứu định cư con người Hàn Quốc; Tập đoàn đất đai và nhà ở Hàn Quốc; Cơ quan công nghệ hạ tầng tiên tiến Hàn Quốc; về phía Việt Nam có đại diện Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Cục Phát triển đô thị, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Quy hoạch kiến trúc (Bộ Xây dựng). 

<<1...3456...814>>
Tìm theo ngày :