Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang mở rộng đến năm 2045(17/02/2023)

Ngày 17/02/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Bắc Giang mở rộng đến năm 2045. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.

Tìm theo ngày :