Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Rà soát kế hoạch, chiến lược, bám sát diễn biến thị trường(28/10/2022)

Là một trong những nội dung quan trọng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh tại buổi làm việc với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) về công tác chỉ đạo, điều hành quý III, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022 và công tác cán bộ, chiều 26/10.

Tìm theo ngày :