Bộ Xây dựng lấy ý kiến đối với Báo cáo rà soát phân loại đô thị Hải Phòng theo tiêu chí đô thị loại I(30/05/2024)

Ngày 30/5/2024, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với Báo cáo rà soát phân loại đô thị Hải Phòng theo tiêu chí đô thị loại I, mở rộng nội thành sang địa bàn huyện An Dương; Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập quận, thành lập phường tại huyện An Dương; Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị quận Hồng Bàng và khu vực mở rộng.

Tìm theo ngày :