Hội thảo “Đánh giá các chuyên đề Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”(08/11/2022)

Ngày 8/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo “Đánh giá các chuyên đề Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và các chuyên gia.

Tìm theo ngày :