Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 558 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn thí nghiệm kiểm định công trình xây dựng(29/06/2023)

Ngày 28/06/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 252/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn thí nghiệm kiểm định công trình xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :