Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 888 thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng đô thị Việt Nam(14/04/2022)

Ngày 13/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 98/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng đô thị Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :