Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1561 thuộc Công ty TNHH Một Thành Viên QTC Lai Châu(15/07/2022)

Ngày 14/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 212/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một Thành Viên QTC Lai Châu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :