Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh(04/01/2018)

Ngày 22/08/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 454/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :