Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Đất Việt(13/02/2018)

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 148/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần khảo sát thiết kế xây dựng Đất Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :