Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần bê tông HAMACO(18/05/2018)

Ngày 17/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 293/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần bê tông HAMACO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :