Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng THN Thăng Long(08/02/2017)

Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 582/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng THN Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :