Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn Địa Chất Phẳng(21/03/2019)

Ngày 20/03/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 212/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn Địa Chất Phẳng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :