Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON(17/08/2018)

Ngày 17/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 544/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :