Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư - tư vấn kiểm định xây dựng LHP18(24/04/2018)

Ngày 23/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 268/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư - tư vấn kiểm định xây dựng LHP18 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :