Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quang Thanh(31/08/2018)

Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 597/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quang Thanh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :