Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng nông lâm nghiệp Gia Lai(04/04/2019)

Ngày 04/04/2019 Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 271/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng nông lâm nghiệp Gia Lai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :