Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18(08/02/2017)

Ngày 08/12/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 553/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :