Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn tổng hợp D.E.S.T(18/10/2018)

Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 680/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn tổng hợp D.E.S.T đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :