Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng và Thương mại Sông Hồng(10/02/2017)

Ngày 18/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 17/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng và Thương mại Sông Hồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :