Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình(19/06/2018)

Ngày 18/06/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 379/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :