Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Thái(23/10/2018)

Ngày 19/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 704/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Thái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :