Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng hạ tầng Thăng Long(10/02/2017)

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 19/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng hạ tầng Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :