Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa(08/02/2017)

Ngày 27/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 581/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :