Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Đồng Tâm - Đông Triều(02/01/2019)

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 889/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Đồng Tâm - Đông Triều đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :