Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định công nghệ xây dựng Việt Nam(01/06/2018)

Ngày 29/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 322/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định công nghệ xây dựng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :