Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn địa chất CT Đà Nẵng(22/01/2019)

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 52/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn địa chất CT Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :