Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH đầu tư - xây dựng - thương mại - dịch vụ Nam Việt(27/11/2018)

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 805/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư - xây dựng - thương mại - dịch vụ Nam Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :