Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng — Trường Đại học Cần Thơ(15/11/2018)

Ngày 14/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 767/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng — Trường Đại học Cần Thơ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :