Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1065 thuộc Công ty Cổ phần tư vấn Kiểm định xây dựng Duy Anh(02/03/2023)

Ngày 01/03/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 32/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn Kiểm định xây dựng Duy Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :