Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 450 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cầu đường Sài Gòn(23/06/2022)

Ngày 22/06/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 189/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cầu đường Sài Gòn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :