Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1267 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Đồng Tháp(13/07/2022)

Ngày 12/07/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 201/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng Đồng Tháp đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :