Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 328 thuộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn PMC(24/05/2021)

Ngày 21/05/2021, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 94/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tập Đoàn PMC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :