Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 746 thuộc Công ty cổ phần tư vấn địa kỹ thuật Đông A(12/01/2022)

Ngày 11/01/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 03/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn địa kỹ thuật Đông A đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :