Phân công nhiệm vụ triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của Bộ Xây dựng(04/05/2013)

Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức - Bộ Xây dựng đã có Quyết định 438/QĐ-BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các đơn vị có tên sau đây để triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của Bộ Xây dựng:

Tìm theo ngày :