Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014(02/08/2014)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký ban hành Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo này.

Tìm theo ngày :