Cổng Dịch vụ công quốc gia: Xây dựng nền hành chính hiện đại, vì lợi ích nhân dân(07/12/2020)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng từng nhấn mạnh, đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp đối với cải cách TTHC là vô cùng bức thiết. Làm tốt cải cách TTHC giúp ngăn chặn, xóa tiêu cực, tham nhũng vặt.

<<1...3456...66>>
Tìm theo ngày :