Hướng dẫn xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ ba, 28/05/2024 16:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/5/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3204/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Việc đánh giá chuyên môn đào tạo phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc cơ quan có thẩm quyền căn cứ hồ sơ (bằng cấp, bảng điểm, chuyên ngành đào tạo) và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của cá nhân để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực tương ứng, được quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình. Theo đó, cá nhân tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường thuộc chuyên môn phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo quy định tại khoản 5 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3204/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)