Hướng dẫn về chi phí kiểm tra hồ sơ xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ năm, 16/05/2024 16:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2092/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An hướng dẫn về chi phí kiểm tra hồ sơ xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo đó, tại khoản 5 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định: “Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính”. Theo đó, nguồn chi phí cho công tác xét hồ sơ, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hàng năm theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư. Vì vậy, việc bổ sung phần chi phí kiểm tra hồ sơ vào các chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác sát hạch, lấy từ nguồn thu chi phí sát hạch là không phù hợp theo quy định tại Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính.

Công tác tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 11/2021/TT-BXD. Do đó, dự toán cho phần chi phí kiểm tra hồ sơ sát hạch (bao gồm chi phí chuyên gia, chi phí thông tin liên lạc) được lập theo theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD là không phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2092/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)