Hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phần công trình hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sử dụng vốn khác

Thứ sáu, 29/03/2024 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1388/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng phần công trình hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sử dụng vốn khác.

Theo đó, tại Văn bản số 261/BXD-HĐXD ngày 17/01/2024, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời về thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị sử dụng vốn khác.

Điểm e khoản 5 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (bổ sung khoản 6 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng) quy định: “Đối với dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần thì thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo nhóm của dự án thành phần và cấp của công trình thuộc dự án thành phần."; "Trường hợp việc phân chia dự án thành phần được xác định khi quyết định đầu tư thì chủ đầu tư phải lập và trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tổng thể đối với toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm kết nối và vận hành của dự án; công trình xây dựng khác (nếu có).".

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện phân chia dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thành các dự án thành phần khi quyết định đầu tư (trong đó có dự án thành phần hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ dự án đầu tư xây dựng khu đô thị) và đáp ứng các yêu cầu theo quy định nêu trên, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi được xác định theo nhóm, cấp công trình của dự án thành phần.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1388/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)