Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Thứ sáu, 29/03/2024 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 287/SXD-QHKT ngày 05/3/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đề nghị hướng dẫn công tác cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1408/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Việc xác định điều kiện phù hợp với quy hoạch trong một số trường hợp được quy định tại khoản 12 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo đó, trường hợp khu vực đã có quy hoạch chung đô thị thì không phải là trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc “phủ kín” quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung đã được phê duyệt thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị; đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu nghiên cứu thực hiện đúng quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1408/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)