Hướng dẫn thực hiện Dự án xây dựng nhà cụm Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Thứ ba, 06/02/2024 18:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã có công văn 585/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống về việc hướng dẫn thực hiện dự án xây dựng nhà cụm Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Theo nội dung Văn bản số 11/CV-NĐ ngày 05/01/2024, Cụm thủy nông Hồ là công trình hiện trạng nằm trong khu đất tại thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Do khu đất được cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam xây dựng hạ tầng kỹ thuật nên công trình được di dời, chuyển ra vị trí khác. Kinh phí di chuyển, xây dựng công trình mới được Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam tự nguyện hỗ trợ (giá trị tổng mức đầu tư hơn 5,0 tỷ đồng). Hiện nay, Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được Chủ đầu tư lập, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thẩm định. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14

- Trường hợp đối với dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp có sử dụng vốn đầu tư của nhà nước: Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án sử dụng vốn khác (không thuộc trường hợp được quy định nêu trên): Chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư xây dựng hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Về trình tự phê duyệt

Nội dung phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Về cơ quan phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nội dung về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2024).

4. Về thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình

Nội dung về thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 35 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư   xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 585/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)