Xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình giao thông

Thứ sáu, 03/11/2023 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1218/CV-DAGT ngày 29/9/2023 của Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4995/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật, tại điểm a, b khoản 2 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định:

2. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc trong việc tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án, công trình xây dựng thuộc chuyên ngành, cụ thể:

a) Bộ Xây dựng đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị (trừ đường quốc lộ qua đô thị);

b) Bộ Giao thông vận tải đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (trừ dự án, công trình do Bộ Xây dựng quản lý quy định tại điểm a khoản này);

Tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ khoản 5 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định:

“5. Đối với dự án gồm nhiều công trình với nhiều loại và cấp khác nhau, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý quy định tại Điều 109 Nghị định này đối với công trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính. Trường hợp các công trình chính có cùng một cấp, chủ đầu tư được lựa chọn trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo một công trình chính của dự án.”.

Về nội dung đề nghị hướng dẫn: Tại văn bản số 1218/CV-DAGT ngày 29/9/2023, Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn vướng mắc khi xác định thẩm quyền thẩm định đối với 02 dự án như sau:

Dự án số 1: Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ QL56 đến nút giao Vũng Vằn) là dự án nhóm A, tuyến đường dài khoảng 6,71km, tốc độ thiết kế là 100km/h, đi qua địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền. Tuyến đường được Quý Ban xác định nằm trong phạm vi phát triển đô thị và là công trình giao thông đường bộ trong đô thị, cấp đặc biệt.

Căn cứ các quy định nêu trên, thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án số 1 thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.

Dự án số 2: Đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994) là dự án nhóm A, tuyến đường dài khoảng 6,816km, tốc độ thiết kế là 100km/h, đi qua địa bàn huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa. Tuyến đường được Quý Ban xác định nằm trong phạm vi phát triển đô thị và là công trình giao thông đường bộ trong đô thị cấp đặc biệt; ngoài ra, trong dự án có công trình cầu Cỏ May 3 với chiều dài nhịp kết cấu lớn nhất 210m được xác định là công trình cầu đường bộ, cấp đặc biệt.

Như vậy, trong dự án có công trình đường bộ trong đô thị và công trình cầu Cỏ May 3 cùng cấp công trình. Căn cứ các quy định nêu trên, chủ đầu tư được lựa chọn trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án số 2 tại cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng hoặc trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4995/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)