Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Long An xét, cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân

Thứ tư, 11/10/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4575/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc hướng dẫn xét, cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân.

1. Về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III

Cá nhân không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề khi thực hiện các hoạt động xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 79 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; công viên cây xanh; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông. Do đó, cá nhân kê khai kinh nghiệm tham gia giám sát các hoạt động xây dựng tại khoản 3, khoản 4 Điều 62, đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hạng III phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

2. Về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Điểm a khoản 4 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình: “Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình”. Theo đó, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thuộc cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ hồ sơ (bằng cấp, bảng điểm, chuyên ngành đào tạo) và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của cá nhân để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực tương ứng.

3. Về chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng III

Cá nhân tham gia thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 62 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 70 thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạng III phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. 

4. Về chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia thiết kế, giám sát công trình đường dây và trạm biến áp

Theo quy định tại Phụ lục 01 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp thuộc công trình công nghiệp năng lượng. Do đó, đối với các hạng mục xây dựng thuộc công trình “đường dây truyền tải điện và trạm biến áp” cá nhân tham gia thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các quy định của pháp luật xây dựng về chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công trình công nghiệp.

Khoản 20 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định về lĩnh vực Thiết kế cơ điện công trình không còn loại trừ đối với công trình đường dây và trạm biến áp. Phạm vi và lĩnh vực hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình được quy định cụ thể tại VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 64 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại khoản 19 Điều 12 Nghị định số 35/2023/ND-CP ngày 20/6/2023.

5. Về chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng, thiết kế quy hoạch xây dựng, định giá xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng III

Cá nhân tham gia khảo sát xây dựng, thiết kế quy hoạch xây dựng, định giá xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng đáp ứng các quy định tại Điều 66, Điều 67 và các điều kiện tương ứng tại khoản 3 Điều 68, khoản 3 Điều 69, điểm c khoản 2 Điều 72, khoản 3 Điều 73 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4575/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)