Hướng dẫn lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ hai, 09/10/2023 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4511/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, việc lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

“7. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư lựa chọn hình thức quản lý dự án quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, cụ thể như sau:

a) Người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (sau đây gọi là Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) trên cơ sở số lượng, tiến độ thực hiện các dự án cùng một chuyên ngành, cùng một hướng tuyến, trong một khu vực hành chính hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ vốn;

b) Trong trường hợp không áp dụng hình thức quản lý dự án theo điểm a khoản này, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án hoặc chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án.”

Về “Nguồn vốn sự nghiệp”: Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở căn cứ quy định và nguồn vốn cụ thể để xác định về loại nguồn vốn làm căn cứ thực hiện quản lý dự án. Trường hợp không có cơ sở cụ thể, đề nghị liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4511/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)