Hướng dẫn về việc thành lập Ban Quản lý dự án

Thứ ba, 19/09/2023 15:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4183/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc thành lập 02 Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Thẩm quyền thành lập và tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như sau: "a) Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực là đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được xác định theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập

Theo đó, thẩm quyền thành lập đối với các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4183/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)