Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới

Thứ năm, 31/08/2023 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 08/2023/BTM-CV ngày 01/8/2023 của Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới (sau đây viết tắt là Công ty Bình Trưng Mới) về việc sử dụng kết quả thẩm định thiết kế, giấy phép xây dựng liên quan tới công trình xây dựng sau khi nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông tại phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 3945/BXD-HĐXD có ý kiến sau:

Dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông tại phường Bình Trưng Đông, Quận 2 do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Bất động sản Bình Trưng (sau đây viết tắt là Công ty Bình Trưng) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 57.700m2, bao gồm 159 căn nhà ở thấp tầng, với tổng mức đầu tư 865 tỷ đồng. Dự án đã được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật và giao thông tại Văn bản số 2091/SXD-HTKT ngày 09/02/2021; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình 159 căn nhà thấp tầng tại văn bản số 1183/SXD-CPXD ngày 27/11/2022, Công ty Bình Trưng phê duyệt dự án tại Quyết định số 03/2022/QĐ-BT ngày 02/3/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật số 2957/GPXD ngày 27/12/2022 cho Công ty Bình Trưng.

Theo nội dung báo cáo của Công ty Bình Trưng Mới tại văn bản số 08/2023/BTM-CV ngày 01/8/2023, Công ty Bình Trưng thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất thành lập Công ty Bình Trưng Mới và được Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh cập nhật đăng ký biến động ngày 15/6/2023. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 25/7/2023, nội dung điều chỉnh: (1) điều chỉnh tên chủ đầu tư là: Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới; (2) điều chỉnh tổng mức đầu tư là: 3.747.682.000.000 đồng.

Tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có nêu Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới “kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện Dự án Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức có liên quan từ Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng”.

Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và theo đó thay đổi chủ đầu tư dự án thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, doanh nghiệp, nhà ở và pháp luật có liên quan. Trường hợp sau khi góp vốn, dự án có nội dung dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư thì phải thực hiện thủ tục này trước khi triển khai điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và khoản 1 Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì việc điều chỉnh tên chủ đầu tư và tổng mức đầu tư của dự án như đã nêu không thuộc trường hợp phải thực hiện thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại cơ quan chuyên môn về xây dựng. Đồng thời, theo quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014 thì các nội dung điều chỉnh nêu trên không thuộc trường hợp phải thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng.

 Theo đó, Công ty Bình Trưng Mới tự tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án điều chỉnh và triển khai các bước tiếp theo theo quy định; được tiếp tục sử dụng kết quả thẩm định của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 2091/SXD-HTKT ngày 09/02/2021, văn bản số 1183/SXD-CPXD ngày 27/11/2022 và giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật số 2957/GPXD ngày 27/12/2022.

Chủ đầu tư cần thông báo cho cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương về nội dung thay đổi chủ đầu tư trong giấy phép xây dựng để quản lý trật tự xây dựng, việc khởi công xây dựng công trình phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3945/BXD-HĐXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)