Hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng)

Thứ tư, 28/06/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2767/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng).

Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 26 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đối với công trình chiếu sáng công cộng không thuộc trường hợp yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2767/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)