Hướng dẫn nội dung liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Đường dây và Trạm biến áp

Thứ tư, 28/06/2023 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/6/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2766/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Đường dây và Trạm biến áp.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực “thiết kế cơ – điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp): chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt”. Hiện nay, quy định này đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, cụ thể: “Thiết kế cơ - điện công trình: chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt;”.

Việc xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Đường dây và Trạm biến áp thực hiện theo quy định tại Điều 89 và Điều 93 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và khoản 30, 32 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2766/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)