Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Thứ năm, 06/07/2023 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 542/TTg-QHĐP ngày 14/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương. Về nội dung kiến nghị của tỉnh Kiên Giang tại Mục 40 Phụ lục VII (kèm theo Văn bản số 542/TTg-QHĐP): “Nhiều sửa chữa nhỏ, thường xuyên đối với công trình cấp I cũng đòi hỏi tổ chức thi công xây dựng công trình có chứng chỉ năng lực hạng I (điểm a khoản 4 Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP), do đó, việc thực hiện các hoạt động duy tu, sửa chữa nhỏ, thường xuyên mất nhiều thời gian, tốn kém”:

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2900/BXD-HĐXD ngày 06/7/2023 trả lời như sau:

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, theo đó trường hợp tổ chức thực hiện thi công xây dựng các công việc không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình thì không thuộc đối tượng yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2900/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)