Hướng dẫn thẩm định dự án trong trường hợp chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh phương án thi tuyển thiết kế kiến trúc đã được phê duyệt

Thứ ba, 16/05/2023 17:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1918/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng An Giang về việc hướng dẫn thẩm định dự án trong trường hợp chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh phương án thi tuyển thiết kế kiến trúc đã được phê duyệt.

Theo nội dung Văn bản số 1297/SXD-KT&QLXD tháng 4/2023, UBND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trụ sở thị ủy Tân Châu. Công trình hiện đã được tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc. Trong quá trình lập thiết kế cơ sở, UBND thị xã Tân Châu muốn thay đổi phương án thiết kế kiến trúc so với kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình đã được phê duyệt với một số nội dung:

- Điều chỉnh vị trí các khối công trình, bố trí thêm khối công trình, bố trí lại các phòng chức năng.

- Bổ sung thêm cầu thang theo yêu cầu của cơ quan phòng cháy, chữa cháy.

2. Các nội dung điều chỉnh nêu trên dẫn đến thay đổi các chi tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án. Theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 và khoản 15 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, nội dung thẩm định bao gồm sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng. Đồng thời, tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020, yêu cầu đối với thi tuyển kiến trúc phải “Có nhiệm vụ thiết kế phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt”. Do đó, việc điều chỉnh phương án thiết kế so với phương án đã trúng tuyển cần phải xem xét đến việc điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế, phương án kiến trúc thi tuyển, cũng như quy hoạch xây dựng và các quy hoạch liên quan khác (nếu cần), làm cơ sở thẩm định, phê duyệt dự án phù hợp theo pháp luật hiện hành.

Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Kiến trúc 2019 và Điều 22 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020. Về hồ sơ thiết kế kiến trúc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1918/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)