Hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Thứ hai, 15/05/2023 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1862/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn giấy phép xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh.

Theo quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, như: đường bộ; đường sắt; đường dây tải điện; đường cáp viễn thông; đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; đập đầu mối công trình thủy lợi, thủy điện; kênh dẫn nước tưới, tiêu; đê, kè và các công trình tương tự khác”.

Theo bảng 1.3 Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: Công trình cấp nước; Công trình thoát nước; Công trình xử lý chất thải rắn (CTR); công viên cây xanh; nghĩa trang; nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng; nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị; đường cáp truyền tín hiệu viễn thông.

Theo thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây đựng điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-C, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tại văn bản số 309/HĐXD-QLDA ngày 03/10/2022 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thì Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-C của Tổng Công ty Viglacera - CTCP thuộc dự án nhóm A, loại công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp II, III, IV.

Theo nội dung văn bản số 590/SXD-ĐT&HT nêu trên, Dự án thuộc khu vực Quy hoạch chung đô thị Chờ và phụ cận được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại các Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 30/7/2019, Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 và Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 10/12/2021.

Do đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-C không thuộc trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1862/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)