Bộ Xây dựng góp ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nậm Pô 3, tỉnh Điện Biên

Thứ hai, 08/05/2023 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1739/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương tham gia ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Nậm Pô 3, tỉnh Điện Biên.

Dự án thủy điện Nậm Pô 3 (sau đây gọi là Dự án) được đầu tư xây dựng tại xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Dự án thuộc Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 25/01/2010. Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gửi kèm Văn bản số 1566/BCT-ĐL ngày 21/3/2023 thì dự án được đề xuất điều chỉnh công suất từ 8,4MW lên 14MW gồm 02 tổ máy với các thông số kỹ thuật chủ yếu: Diện tích lưu vực 670km2; mực nước dâng bình thường 390m; số giờ sử dụng công suất lắp máy 3.102 giờ. Dự án cần được Bộ Công Thương nhận xét, bổ sung cơ sở pháp lý điều chỉnh quy hoạch đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Hồ sơ còn thiếu những nội dung sau để có cơ sở đánh giá và xem xét việc điều chỉnh quy hoạch thủy điện của Dự án:

- Dự án được đầu tư xây dựng trên suối Nậm Pồ có lưu vực thuộc loại địa hình miền núi với độ dốc sườn núi và độ dốc lòng suối lớn. Cần có đánh giá tổng thể các công trình thủy điện đã và đang được bố trí trên suối Nậm Pồ có liên quan của dự án nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án thủy điện theo quy định; đồng thời cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

- Thiết kế sơ bộ đã bao gồm các bản vẽ: Bản vẽ tổng mặt bằng công trình Dự án thủy điện Nậm Pô 3; vị trí Dự án; mặt cắt dọc và cắt ngang tuyến đập; mặt cắt dọc tuyến năng lượng; mặt cắt ngang cửa lấy nước và cống xả cát; mặt cắt ngang hầm dẫn nước và tuyến cống; khu vực cửa vào và cửa ra hầm dẫn nước; mặt bằng và các mặt cắt nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, còn thiếu thiết kế sơ bộ phương án đấu nối của Dự án vào lưới điện khu vực (trạm biến áp và hệ thống cột điện, lưới điện đấu nối), nhà quản lý vận hành.

Những nội dung có cấu phần xây dựng được thể hiện tại hồ sơ điều chỉnh quy hoạch bao gồm các hạng mục công trình: Hệ thống đập thủy điện, tuyến hầm dẫn nước, nhà máy thủy điện, .. cần được nghiên cứu, thiết kế căn cứ vào các số liệu điều tra, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn đáp ứng đủ cơ sở để đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn công trình, an toàn công trình lân cận trong khu vực dự án.

- Về phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã thể hiện sơ bộ danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án. Cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tại phần căn cứ pháp lý của dự án cần rà soát, cập nhật các văn bản pháp lý liên quan của dự án theo quy định.

- Theo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch thì một trong những khó khăn lớn nhất của dự án hiện nay là vấn đề đấu nối lên hệ thống điện quốc gia. Vì vậy cần có giải pháp khả thi để đảm bảo yêu cầu quy hoạch thủy điện. Đối với đề xuất xây dựng hệ thống đường dây truyền tải 110kV phục vụ đấu nối dự án vào lưới điện khu vực cần có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án.

- Việc sử dụng đất của dự án cần tuân thủ các quy định của Luật Đất đai, đảm bảo các quy định tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

- Khu vực dự án mang đặc điểm của địa hình miền núi, có độ dốc lớn, hiểm trở và chia cắt mạnh, có sự biến đổi cao độ khoảng từ 300m đến trên 1.000m. Do vậy, khi đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng và vận hành về an toàn đập, hồ chứa, ổn định mái dốc, đào hầm, .. đặc biệt là biến đổi cực đoan của thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Vì vậy, cần có phân tích, đánh giá về tính đặc thù nêu trên của dự án làm cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật sơ bộ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

- Đối với nội dung điều chỉnh quy mô công suất từ 8,4MW lên 14MW cần được xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về yêu cầu tối ưu hóa trong đầu tư xây dựng các dự án trong bậc thang thủy điện trên cơ sở đó đánh giá, chịu trách nhiệm về hồ sơ quy hoạch của dự án nhằm đảm bảo tính pháp lý làm cơ sở xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định đồng thời đảm bảo đúng mục tiêu, sự phù hợp và yêu cầu về cơ cấu nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

- Về giấy phép xây dựng: Dự án cần được căn cứ những nội dung hướng dẫn về giấy phép xây dựng đã được quy định tại Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành để hoàn tất các thủ tục trong quá trình đầu tư xây dựng theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1739/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)